نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)- 48 ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
ثبت نام دوره
3.59259 5 27 Product

سیستم های چند رسانه ای - 20 ساعت

قیمت : 14,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 13,020 تومان
20 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.52632 5 19 Product

پایتون - 24 ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.75 5 12 Product

نرم افزار تخصصی اسكرچ ( پیشرفته )-20 ساعت

قیمت : 14,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 13,020 تومان
20 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.84615 5 26 Product

مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)-24 ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.75 5 20 Product

طراحی وب -32 ساعت

قیمت : 22,400 تومان%7 قیمت با تخفیف: 20,832 تومان
32 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.6 5 10 Product