سیستم های چند رسانه ای

قیمت با تخفیف: 69,000 تومان
20 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.92857 5 14 Product

پایتون

قیمت با تخفیف: 83,000 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
4.125 5 8 Product

مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)

قیمت با تخفیف: 83,000 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
4.06667 5 15 Product

طراحی وب

قیمت با تخفیف: 110,000 تومان
32 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.375 5 8 Product