سیستم های چند رسانه ای - 20 ساعت

قیمت : 14,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 13,020 تومان
20 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.54545 5 22 Product

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)- 48 ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
ثبت نام دوره
3.60714 5 28 Product

کارور Photoshop ( فراگیران آزاد ) فنی و حرفه ای

قیمت با تخفیف: 350,000 تومان
17 ساعت فیلم آموزشی و2 ساعت آنلاین
ثبت نام دوره
3.88889 5 9 Product

مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)-24 ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.81818 5 22 Product

هوش مصنوعی ( مقدماتی ) - 36ساعت

قیمت : 25,200 تومان%7 قیمت با تخفیف: 23,436 تومان
36ساعت آموزشی
ثبت نام دوره
4.5 5 2 Product

نرم افزارهای گرافیکی - 24ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
ثبت نام دوره
4.66667 5 3 Product