سیستم های چند رسانه ای - 20 ساعت

قیمت : 14,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 13,020 تومان
20 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.52632 5 19 Product

نرم افزار تخصصی گرافیك رایانه ای (فتوشاپ)- 48 ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
ثبت نام دوره
3.53846 5 26 Product

کارور Photoshop ( فراگیران آزاد ) فنی و حرفه ای

قیمت با تخفیف: 350,000 تومان
17 ساعت فیلم آموزشی و2 ساعت آنلاین
ثبت نام دوره
4.33333 5 6 Product

مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS)-24 ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.94118 5 17 Product

تولید محتوای الكترونیكی (e-contant) - 48ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
48 ساعت آموزشی ( تخصصی )
ثبت نام دوره
3.85714 5 7 Product

هوش مصنوعی ( مقدماتی ) - 36ساعت

قیمت : 25,200 تومان%7 قیمت با تخفیف: 23,436 تومان
36ساعت آموزشی
ثبت نام دوره
4.5 5 2 Product