تولید محتوای الكترونیكی (e-contant) - 48ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
48 ساعت آموزشی ( تخصصی )
ثبت نام دوره
4 5 8 Product

نرم افزار تخصصی تولید محتوای الكترونیكی با موبایل - 40ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
40 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
5 5 1 Product

نرم افزار تخصصی برنامه نویسی مقدماتی اندروید - 48ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
48 ساعت آموزشی ( تخصصی )
ثبت نام دوره
3.75 5 4 Product

هوش مصنوعی ( مقدماتی ) - 36ساعت

قیمت : 25,200 تومان%7 قیمت با تخفیف: 23,436 تومان
36ساعت آموزشی
ثبت نام دوره
4.5 5 2 Product

شبکه های اجتماعی سواد رسانه ای - 8ساعت

قیمت : 5,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 5,208 تومان
8 ساعت عمومی
ثبت نام دوره
3.75 5 4 Product

مهارت حرفه ای و اداری كار با رایانه - 22ساعت

قیمت : 15,400 تومان%7 قیمت با تخفیف: 14,322 تومان
ثبت نام دوره
3.4 5 5 Product