آموزش نرم افزار تخصصی شاد - 6ساعت

قیمت : 4,200 تومان%7 قیمت با تخفیف: 3,906 تومان
6 ساعت دوره عمومی
ثبت نام دوره
3 5 5 Product

مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک - 8ساعت

قیمت : 5,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 5,208 تومان
8 ساعت دوره عمومی
ثبت نام دوره
4.5 5 4 Product

بازی وار سازی (گیمیفیكیشن) - 48ساعت

قیمت : 33,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 31,248 تومان
48 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.33333 5 3 Product

نرم افزار تخصصی اسكرچ مقدماتی - 28ساعت

قیمت : 19,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 18,228 تومان
ثبت نام دوره
5 5 1 Product

نرم افزار تخصصی اسكرچ پیشرفته - 28ساعت

قیمت : 19,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 18,228 تومان
ثبت نام دوره
3.5 5 2 Product

اسکرچ مقدماتی - 24ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
24 ساعت تخصصی
ثبت نام دوره
3.61538 5 13 Product