هوش مصنوعی ( تكمیلی ) - 28ساعت

قیمت : 19,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 18,228 تومان
ثبت نام دوره
4 5 3 Product

نرم افزار تخصصی اسکرچ تکمیلی - 30ساعت

قیمت : 21,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 19,530 تومان
ثبت نام دوره
3 5 4 Product

اکسل پیشرفته - 20ساعت

قیمت : 10,000 تومان%7 قیمت با تخفیف: 9,300 تومان
ثبت نام دوره
3.25 5 4 Product

نرم افزارهای گرافیکی - 24ساعت

قیمت : 16,800 تومان%7 قیمت با تخفیف: 15,624 تومان
ثبت نام دوره
5 5 1 Product

دولت الکترونیک - 8ساعت

قیمت : 5,600 تومان%7 قیمت با تخفیف: 5,208 تومان
8 ساعت عمومی
ثبت نام دوره
3 5 3 Product